S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

KONTAKTY

Miss Paradise
Část kolekce v showroomu Fashion Island,
Rumunská 1, Praha 2 - nyní pouze na OBJEDNÁNÍ
napište nám
Instagram: @missparadise_eu

Zásady zpracování osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů a zasílání obchodních sdělení v případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodu.

 

1) Vyplněním objednávky, nebo registračního formuláře na webových stránkách e-shopu www.missparadise.cz uděluje kupující v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas, aby jeho osobní údaje byly provozovatelem internetového obchodu www.missparadise.cz, Lucií Augustinovou, sídlem Vrbová 307, 251 01 Říčany, IČO: 71523511, zapsané v živnostenském rejstříku, Úřad Říčany, shromažďovány, archivovány a používány (a to i za pomoci elektronických informačních systémů) pro účely obchodní a marketingové, informování o nových službách, produktech, akcích a slevách, a rozesílání reklamních materiálů e-shopu www.missparadise.cz a butiku Fashion Island a to až do písemného odvolání.

 

2) Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Kupující rovněž souhlasí s tím, že mu může být zasílána marketingová reklama prodávajícího prostřednictvím služeb elektronických komunikací.

 

3) Kupující uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí a potvrzuje, že si je vědom a souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to i bez souhlasu kupujícího pro účely stanovené v § 5 odst. 2 Zákona o ochraně osobních údajů.

 

4) Osobní údaje získané od kupujícího slouží výhradně pro potřeby prodávajícího, který se zavazuje osobní údaje chránit a neposkytovat třetím osobám, není-li dále stanoveno jinak.

 

5) Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

6) Osobní údaje budou zpřístupněny pouze prodávajícímu a pouze jeho oprávněným zaměstnancům, smluvním partnerům, kteří zajišťují pro prodávajícího splnění závazků z kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění kupních smluv.

 

7) Další příjemci osobních údajů jsou firmy Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel eshopového systému Webareal) a GMAIL pro potřeby rozesílání reklamních a marketingových sdělení (newsletter, novinky, akce, slevy, pozvánky na Fashion show).

 

8) Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, dle §11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.

 

9) Na žádost kupujícího bude umožněn přístup k jeho shromážděným osobním údajům.

 

10) Kupující má právo požádat prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit.

 

11) Kupující má právo souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat, má právo na přístup k údajům, právo požádat o opravu, doplnění, zablokování nebo likvidování osobních údajů.

 

12) Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na e-mail: info@missparadise.cz

 

13) Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje může kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních osobních údajů na e-mail: info@missparadise.cz

 

14) Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat písemně na e-mail: info@missparadise.cz

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2020

Přesunuli jsme celou nabídku!

Přesunuli jsme celou nabídku na www.plavkyzjizniameriky.cz

Obchodní podmínky & Reklamační řád

OBCHODNÍ PODMÍNKY a REKLAMAČNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU www.missparadise.cz platné od 01.01.2020

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím, provozovatelem internetového obchodu www.missparadise.cz, ( dále jen provozovatel ) kterým je provozovatel Lucie Augustinová, Vrbová 307E, 251 01  Říčany, IČO 71523511 na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Součástí obchodních podmínek je reklamační řád.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

 1)      Tyto Obchodní podmínky, které jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím (dále jen prodávající) a třetí osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu www.missparadise.cz (dále jen internetový obchod). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Internetového obchodu a další související právní vztahy.

2)      Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva je stejně jako Obchodní podmínky vyhotovena a uzavírá se v českém jazyce.

3)      Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele, vše ve znění novel.

4)      Prodávající může znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o změně Obchodních podmínek na internetových stránkách internetového obchodu www.missparadise.cz. Kupující dává souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Kupní smlouvy.

5)      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující, který má v úmyslu nakoupit od prodávajícího zboží, jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

6)      Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek lze upravit v nabídce zboží Prodávajícího umístěné v Internetovém obchodě. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před Obchodními podmínkami.

7)      Kontaktní údaje o prodávajím jsou zveřejněny v internetovém obchodě www.missparadise.cz v sekci Kontaky.

 

II. Vymezení pojmů

 

1)      Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající nebo také dodavatel.

2)      Prodávající (nebo také dodavatel) je provozovatel , provozující internetový obchod www.missparadise.cz , která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

3)      Zboží je nabídka sortimentu uvedená na stránkách internetového obchodu www.missparadise.cz. K ceně zboží je prodávajícím připočítáváno přepravné, jehož výše je závislá na zvoleném typu přepravy.

4)      Zákazníkem internetového obchodu www.missparadise.cz je kupující.

5)      Kupující (spotřebitel) je zákazník , který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

6)      Dárky k nákupu zboží jsou dárky, které prodávající může poskytnout spotřebiteli , jsou podmíněné cenovou výší objednávky a není na ně právní nárok. Akce, při kterých prodávající poskytne spotřebiteli dárky k nákupu zboží a podmínky jejich poskytnutí jsou aktuálně zveřejňovány na stránkách www.missparadise.cz.

7) V našem eshopu najdete nabídku plavek, oblečení a dalšího z Jižní i Severní Ameriky, Evropy, Asie a Australie.

 

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

 

1)      Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky www.missparadise.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Veškeré objednávky provedené v internetovém obchodě www.missparadise.cz jsou závazné. Objednáním zboží spotřebitel stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

2)      Předmětem kupní smlouvy je zboží výslovně uvedené v objednávce zákazníka ( dále jen zboží ). Veškeré zboží je jednoznačně identifikováno jeho názvem, barevným provedením (v případě, že je zboží nabízeno ve více barvách), kódem a cenou. K ceně zboží je Prodávajícím připočítáváno přepravné, jehož výše je závislá na zvoleném typu přepravy.

3)      K ceně zboží je připočítáváno přepravné dle článku VIII těchto Obchodních podmínek. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v Internetovém obchodě.

4)      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně sčítat. Dárkové poukazy, vouchery a slevové kupóny nejsou směnitelné za peníze a nelze je vzájemně sčítat. Sčítání slev je možné pouze v případě, že je tato možnost výslovně písemně uvedena na předmětných poukazech, voucherech a slevových kupónech.  (Například: Sleva se vztahuje i na již zlevněné zboží.)

5)      K ceně zboží je prodávajícím připočtena cena poštovného a balného, případně jiné dopravy dle zvoleného tipu (viz. čl. VIII. Těchto Obchodních podmínek).  V případě změny dopravy ze strany prodávajícího, prodávající před expedicí informuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky. V takovém případě, případný rozdíl v ceně hradí prodávající.

6)      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu (zákazníkovi) při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí kupující sám.

7)      Nákup je možné uskutečnit prostřednictvím objednávky:
- internetové objednávky na adrese - www.missparadise.cz

8)      Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu, že objednávku obdržel, a to na adresu elektronické adresy, kterou kupující uvedl v objednávkovém formuláři. V případě, že potvrzení objednávky kupující neobdrží do 1 hodiny od odeslání objednávky, je oprávněn požádat prodávajícího o dodatečné potvrzení objednávky. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze písemně na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

9)       Kupní smlouva mezi podávajícím a kupujícím vzniká kliknutím na tlačítko „Objednat“.

10)  Kupní smlouva uzavřená podle předchozího odstavce těchto Obchodních podmínek se ruší v případě, že prodávající do 1 pracovního dne od uzavření Kupní smlouvy informuje Kupujícího o tom, že zakoupené zboží již nemá na skladě a není možné toto zboží zajistit od výrobce.

11)  Cenu zboží z Kupní smlouvy společně s náklady spojenými s dodáním zboží je kupující povinen uhradit do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky následujícím způsobem: bezhotovostním platebním převodem na účet prodávajícího. Při bezhotovostní platbě na účet prodávajícího je vždy nutné úvést Variabilní symbol (číslo objednávky). Toto číslo najdete v e-mailu, který obdržíte po odeslání objednávky.

12)  Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je v případě bezhotovostní platby splněn v okamžiku připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

13)  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží z Kupní smlouvy.

14)  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží z Kupní smlouvy je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

 

IV. Odstoupení od Kupní smlouvy a storno objednávky ze strany prodávajícího

 

1)      Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže zákazník neuhradí cenu objednaného zboží nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání „Upozornění na neuhrazení faktury zboží“. Toto upozornění bude zasláno na e-mailovou adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce, 3 dny ode dne odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu.

2)      Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží anebo u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“.  V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován, a pokud již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na účet, ze kterého byla provedena úhrada, nejpozději do 14-ti dnů od vyrozumění.

3)      Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku zákazníka, jehož nákupy mohou být vyhodnoceny jako spekulativní, přičemž pro účely těchto obchodních podmínek se za takové nákupy považují zejména nákupy, kdy zákazník opakovaně vrací zboží zpět prodávajícímu a požaduje vrácení kupní ceny na jiný účet, než ze kterého kupní cenu hradil.

 

V. Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany zákazníka:

Odstoupení od Kupní smlouvy

1)      Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží z Kupní smlouvy. Odstoupení od Kupní smlouvy zašle Kupující Prodávajícímu vždy písemně, doporučeným dopisem na adresu L. Augustinová, P.O.BOX 66, 251 01  Říčany, nebo na adresu elektronické pošty info@missparadise.cz.

2)      Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Každé zboží je opatřené cedulkou s upozorněním, že po odstranění této cedulky nelze zboží vrátit ani vyměnit. Po odstranění cedulky s upozorněním se zákazník vzdává práva na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží, případně výměnu zboží. 

3)      V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva ruší. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, tj. vrátit prodávajícímu zboží na adresu prodávajícího – L. Augustinová, P.O.BOX 66, 251 01  Říčany, spolu s dárky k nákupu, pokud byly prodávajícím poskytnuty, přičemž zboží a dárky k nákupu, pokud byly poskytnuty, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, s neodstřiženými visačkami, neopotřebené, čisté, úplné s kompletní dokumentací a pokud možno také včetně originálního obalu. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno, nebo spotřebováno), musí nakupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. V případě, že zboží z Kupní smlouvy bude kupujícím vrácené s odstřiženymi vysačkami, neúplné, poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé. Nárok na náhradu takto vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení ceny zboží z Kupní smlouvy. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

4)      Vrácené zboží musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty, jinak právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy zaniká. Při odstoupení od Kupní smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

5)      V případě vrácení zboží z objednávky s dárkem k nákupu a tím snížení celkové ceny objednávky pod stanovenou cenu k získání dárku, bude hodnota zaslaného dárku odečtena od vrácených peněz.

6)      Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

-       na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

-       na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

-       na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

-       na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,

-       na dodávku novin, periodik a časopisů,

-       spočívajících ve hře nebo loterii

7)      Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno (zejména již rozbalená kosmetika, spodní prádlo a plavky - kalhotky), jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

8)      Při splnění všech podmínek pro odstoupení od Kupní smlouvy vystaví prodávající kód zápočtu na další objednávku ve výši ceny vráceného zboží, nebo vrátí prodávající cenu zboží z Kupní smlouvy kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy a převzetí vráceného zboží, a to stejným způsobem, jakým byla platba zákazníkem uhrazena.

9)  V případě zaslání vráceného zboží bez splnění výše uvedených podmínek a bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy, nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

10)  V případě vrácení znehodnoceného zboží budou skutečně vynaložené náklady odpovídat výši kupní ceny znehodnoceného zboží.

11) Pokud spotřebitel užíval zboží po mnoho hodin, daleko více než je možné rozumně požadovat pro vyzkoušení zboží a dále pak za předpokladu, že užívání způsobilo, že prodávající nemůže zboží prodat jako nové, ale jako zboží použité, a to s podstatnou změnou ceny, přísluší prodávajícímu nárok na rozdíl mezi původní cenou a cenou zboží po užívání ze strany spotřebitele.

12)  Vrácené zboží nám zašlete jako pojištěnou zásilku na vlastní náklady zpět na  adresu: L. Augustinová, P.O.BOX 66, 251 01  Říčany u Prahy.

 

VI. Storno objednávky ze strany zákazníka

1)   Objednávku z internetové adresy www.missparadise.cz je možné stornovat do max. 24 hodin od objednání. V případě storna objednávky ze strany zákazníka po odeslání platby, před odesláním zboží, bude zaplacená částka zaslána do 10 pracovních dnů zpět na účet, ze kterého byla provedena úhrada. Storno objednávky se nevztahuje na soukromé objednávky prostřednictvím e-mailu.

 

VII. Dodání a expedice zboží

 

1)      Kupující je povinen převzít objednané zboží při dodání a dle zadaného způsobu doručení v objednávkovém formuláři. V případě požadavku na opakované doručení, nebo doručení jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady s takovým doručováním spojené.

2)      Objednané zboží prodávající expeduje od 2 do 24 pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího v závislosti na značce objednaného zboží. Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání zásilky. V tomto případě přijměte naši omluvu a poděkování za pochopení. Dodáme-li Vám zboží opožděně, vyrozumíme Vás o tom písemně e-mailem na Vámi zadanou elektronickou adresu v objednávce. Pokud kupující dle tohoto ustanovení Obchodních podmínek v garantovaných lhůtách zboží ne vlastní vinou neobdrží, má kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit.

3) V případě, že kupující objedná více zboží a jedno, či více zboží z objednávky má dodání s uvedeným zdržením, prodávající expeduje kompletní objednávku v termínu uvedeném u zboží se zdržením. Doba zdržení je vždy u produktu uvedena. V případě, že kupující požaduje dodání rozdělené, je nutné učinit objednávky dvě (jednu objednávku se standardním případně express dodáním a druhou objednávku na zboží s uvedeným zdržením).

4)      Prodávající zboží standardně zasílá prostřednictvím České pošty. Jestliže není možné doručit všechno objednané zboží v jedné zásilce, poštovné a balné za ostatní zásilky hradí prodávající. Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce. O odeslání zboží je zákazník vždy informován prostřednictvím emailu. Pro zaslání těchto informací je nutné uvést e-mailovou adresu.

5)      Při převzetí zboží od přepravce, je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakékoliv závady ji neprodleně ohlásit přepravci. Kupující není povinen zboží od přepravce převzít, pokud shledá porušení obalu zboží svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky

6)      Podpisem o převzetí zásilky kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny náležitosti a na případnou pozdější reklamaci porušení obalu zásilky nebere prodávající zřetel.

7)      Pokud kupující neobdrží objednané zboží do 30 dnů od připsání platby za zboží na účet prodávajícího a není s prodávajícím dohodnuto jinak, má právo od Kupní smlouvy odstoupit.

 

VIII. Možnosti platby a dopravy

1)      Prodávající upozorňuje, že NA DOBÍRKU NEZASÍLÁ!

2)      Způsob dopravy:

EXPRESS ČR      (do 7 pracovních dnů)                                      +350,00 Kč

EXPRESS EU      (do 8 pracovních dnů)                                      +900,00 Kč

STANDARD ČR - Balík do ruky - (do 7-10 pracovních dnů)           +210,00 Kč

STANDARD EU   (do 14 pracovních dnů)                                    +450,00 Kč

STANDARD WORLDWIDE ( no EU ) (do 15 - 20 pracovních dnů)  +900,00 Kč

 

 

3)      Způsob platby:

Převodem na účet

 

 

IX. Záruka a jistota

Odpovědnost a záruky

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. (zejména ustanovením § 2165 a násl. Občanského zákoníku).
  2. Práva z odpovědnosti prodávajícího za vady, lze uplatnit u prodávajícího na adrese L. Augustinová, P.O.BOX 66, 251 01 Říčany.
  3. Na všechny výrobky poskytuje prodávající kupujícímu záruku dle platných ustanovení Občanského zákoníku.
  4. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku či nesprávným skladováním.
  5. U zboží označeného jako výprodej mohou být nastřiženy, případně odstřiženy cedulky.
  6. Záruka se nevztahuje na dárky poskytnuté k nákupu zboží.
  7. Za zboží poškozené při přepravě nenese prodávající - internetový obchod www.missparadise.cz.cz žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si prosím důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu neprodleně reklamujte při převzetí zásilky u doručovatele České pošty a.s.

 

X. Rozpor s kupní smlouvou

1)      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

2)      Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci.

3)      V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby dodavatel (prodávající) bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4)      V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na tzv. zjednání nápravy a to: - bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě

prostřednictvím opravy

- přiměřeným snížením kupní ceny

- dodáním náhradního zboží (výměna)

5)      Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

 

XI. Výměna zboží

 

1)      V případě výměny za jinou velikost nebo jiné zboží, bude kupujícímu účtováno další kupujícím zvolené poštovné + skutečně vynaložené náklady za výměnu ve výši 150,- Kč/ks. Výměna zboží je možná do 5 pracovních dnů od převzetí zásilky. Zboží k výměně musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty pro výměnu, tj.nejpozději pátý pracovní den od převzetí zásilky, jinak nárok kupujícího na výměnu zboží zaniká. Termín dodání vyměněného zboží je stejný jako u zboží u nové objednávky.

2)      Na dárky poskytnuté k nákupu zboží se výměna zboží nevztahuje.

 

 

 XII. Ochrana osobních údajů

 

1)       Vyplněním objednávky, nebo registračního formuláře v e-shopu www.missparadise.cz dáváte obchodu www.missparadise.cz souhlas k tomu, aby Vámi uvedené údaje byly zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a to až do písemného odvolání.

2) Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu https://www.webareal.cz/9oh32t9g/show-free.htm?fid=5 se kterým kupující vyslovuje souhlas při každé objednávce.

 

  

XIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 

1)      Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít či užívat (např. uchovávat, upravovat, šířit) součásti tvořící internetový obchod www.missparadise.cz.cz..

2)      Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

3)      Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu www.missparadise.cz.cz nebo v důsledku užití internetového obchodu www.missparadise.cz.cz v rozporu s jeho určením.

 

XIV. Závěrečná ustanovení

 

1)      Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

2)      Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 pracovních dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2020

Kontaktní údaje prodávajícího: L. Augustinová, P.O.BOX 66, 251 01  Říčany

E-mail: info@missparadise.cz

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I.

1)   Práva z odpovědnosti Prodávajícího za vady, lze uplatnit u Prodávajícího na adrese L. Augustinová, P.O.BOX 66, 251 01  Říčany u Prahy.

2)   Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je kupující povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce (na místě sepsat reklamační protokol), tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

3)   Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena v přiměřené lhůtě ode dne uplatnění reklamace Po uplynutí této lhůty, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

4)   V případě, že si kupující po vyřízení reklamace zboží nevyzvedne nebo nezažádá o jeho zaslání do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo prodávajícím oznámeno vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč (slovy: padesátkorunčeských) denně, maximálně však do výše ceny zboží.

 

II.

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

1)   Je-li nutné zboží reklamovat, oznamte písemně zjištěné vady co nejdříve prodávajícímu, nejlépe e-mailem na adresu info@missparadise.cz nebo písemně na níže uvedenou adresu prodávajícího společně se základními údaji:

- jaké zboží reklamujete

- důvod reklamace

- datum nákupu

- číslo účtu pro případ vrácení peněz

- kopie dokladu o koupi nebo jiný hodnověrný důkaz o zakoupení zboží

2)   Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

3)   Záruka se nevztahuje na dárky k nákupu zboží.

4)   Ke zboží, které reklamujete, přiložte prosím kopii dokladu o koupi nebo jiným hodnověrným způsobem prokažte zakoupení zboží.

5)   Při reklamaci zašlete zboží v kompletním stavu s kopií dokladu o nákupu v našem obchodu a s řádně vyplněným reklamačním formulářem, který Vám bude zaslán emailem na vyžádání.

6)   U poškozeného zboží uveďte přesně druh závady – poškození. Zboží musí být kompletní včetně příslušenství a veškerých doprovodných dokumentů.

7)   Reklamace je možná pouze po doručení reklamovaného zboží.

8)   Zboží k reklamaci neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět na Vaši adresu!

9)   Reklamace uplatňujte na adrese: L. Augustinová, P.O.BOX 66, 251 01  Říčany u Prahy.

10)    Vyřizování reklamací se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

III.

Spotřebiteli vzniká z reklamace právo:

1)      Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

2)      Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

3)      Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

4)      Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

IV.

Vyřízení reklamace:

1)      O přijetí reklamace prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou jinak. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.

2)      Reklamační protokol - prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení (e-mailem) o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení (e-mailem) o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme spotřebiteli si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

3)      Reklamace soukromých objednávek - zboží objednané na soukromou objednávku není možné reklamovat pro nevhodnou velikost, jiný odstín barvy, materiál (složení materiálu je uvedeno v popisu zboží, tudíž je kupující se složením materiálu seznámen již před odesláním objednávky). V ostatním platí pro soukromé objednávky tento reklamační řád.

 

V.

Závěrečná ustanovení

1)      Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti dnem 14.4.2019. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

2) Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi provozovatelem a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontakt na nás pro vyřešení nastalé situace info@missparadise.cz

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01.01.2020 a ruší předchozí znění včetně jejích součástí.

 

 

KONTAKTY

Miss Paradise

Adresa: Část kolekce v showroomu Fashion Island,

PSČ: Rumunská 1, Praha 2 - nyní pouze na OBJEDNÁNÍ

Email: info(a)fashionisland.cz

ZjRkZjZjZ